Opločnici
Slika 1

Betonske ploče omogućavaju bez-brojna rješenja uređenja prostora. Ploče su namijenjene za uređenje trgova, trotoara, parkova, školskih dvorišta, biciklističkih staza parkovnih prostora i sl. Otporne su na pritisak, habanju, djelovanju mraza i soli za odmrzavanje u skladu sa važećim propisima.

Ivičnjaci

Slika 1 Prilikom uređenja okoliša betonski ivičnjaci zaokružuju uređenu površinu. Proizvode se tehnologijom dvoslojnog vibropresovanja sa završnim slojem od čistog kvarcnog pijeska što povećava njihovu otpornost na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje i otpornost na habanje. Stalna kontrola kvaliteta omogućuje da se zadovolje važeći standardi.

Kanalice
#

Kanalice se primjenjuju gdje god je potrebno odvesti atmosfersku vodu u kanalizaciju (kod izgradnje puteva, parkovskih površina, ...). Proizvode se savremenom automatizovanom vođenom tehnologijom kojima se postiže visok kvalitet. Izrađuju se dvoslojne i jednoslojne i svojim kvalitetom zadovoljavaju sve uslove kvaliteta propisane standardima.

Cijevi
#

Proizvodnja vibropresovanih betonskih cijevi obavlja se na savremenim mašinama nove generacije, a u svemu prema važećim standardima. Za proizvodnju cijevi se koristi visokokvalitetni beton u potpuno automatizovanom kompjuterski vođenim sistemom opremljenim digitalnim sistemom hidrokontrole.